Η διαμονή των παιδιών θα γίνεται σε άνετα, ξεχωριστά σπιτάκια, που πληρούν τους όρους υγιεινής. Θα υπάρχει σε 24ωρη βάση φύλακας, πλήρης εγκατάσταση δικτύου πυρόσβεσης και ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης για όλη τη διάρκεια διαμονής των παιδιών.
Η ζωή στην κατασκήνωση αποτελεί μια πρωτόγνωρη και μοναδική εμπειρία, που ο νέος κατασκηνωτής καλείται να βιώσει μόνος του, χωρίς την παρουσία των γονιών του.

Στην κατασκήνωση θα λειτουργεί πλήρως εξοπλισμένο ιατρείο με 24ωρη παρουσία ιατρού και νοσηλεύτριας.
 
Με την είσοδο τους τα παιδιά θα πρέπει να συνοδεύονται με βεβαίωση παιδιάτρου και τα βιβλιάρια υγείας, που να βεβαιώνουν την καλή υγεία τους και τον πλήρη εμβολιασμό τους. Αν κάποιο παιδί έχει περάσει πρόσφατα κάποια ασθένεια, θα πρέπει να αναφέρεται στο γιατρό της κατασκήνωσης την πρώτη ημέρα από τους γονείς. Παιδιά που έχουν χρόνια προβλήματα όπως σακχαρώδη διαβήτη, αναπνευστικά προβλήματα, αλλεργίες, νευρολογικά προβλήματα (π.χ. Κρίσεις επιληψίας) ή προβλήματα συμπεριφοράς, είναι υποχρεωτικό να ενημερώνουν τους υπευθύνους πριν την εγγραφή τους.
Παιδιά που ακολουθούν φαρμακευτική αγωγή για χρόνια ή οξεία περιστατικά, θα πρέπει να ενημερώνουν τόσο τον υπεύθυνο όσο και τον γιατρό της κατασκήνωσης. Τα απαραίτητα φάρμακα για τις περιπτώσεις αυτές παραδίδονται στο ιατρείο με αναγραφόμενες λεπτομερείς οδηγίες πάνω σε κάθε φάρμακο και το ονοματεπώνυμο του παιδιού τους.
Για ιατρικά συμβάντα των παιδιών στην κατασκήνωση οι γονείς ενημερώνονται άμεσα από τους υπευθύνους.