«Ευφραίνου, νεανίσκε, εν τη νεότητί σου· και η καρδία σου ας σε χαροποιή εν ταις ημέραις της νεότητός σου· και περιπάτει κατά τας επιθυμίας της καρδίας σου και κατά την όρασιν των οφθαλμών σου· πλην έξευρε, ότι διά πάντα ταύτα ο Θεός θέλει σε φέρει εις κρίσιν»

Μία φορά την εβδομάδα, όλοι οι νέοι μαζευόμαστε για να έχουμε κοινωνία και συναναστροφή μεταξύ μας.youth

Ξεκινάμε τη συγκέντρωση μας με προσευχή και υμνωδία. Στη συνέχεια θίγουμε και συζητάμε θέματα της καθημερινότητας, που μας απασχολούν, έχοντας πάντοτε σαν βάση το Λόγο του Θεού.

Άλλες δραστηριότητες της νεολαίας μας είναι οι επισκέψεις σε αδερφές εκκλησίες για να έχουμε μια όμορφη κοινωνία με άλλους νέους, ευαγγελιστικές εξορμήσεις, αλλά και διάφορες εκδρομές σε όμορφα μέρη.

Υπεύθυνος της νεολαίας είναι ο Αδ. Γιώργος Σωτηρίου.