“Δίδαξον το παιδίον εν αρχή της οδού αυτού· και δεν θέλει απομακρυνθή απ' αυτής ουδέ όταν γηράση” (ΠΑΡ. κβ’ 6).

Αυτό μας προτρέπει ο Λόγος του Θεού και εμείς με τη χάρη του Χριστού προσπαθούμε να διδάξουμε στα παιδιά μας τα ιερά γράμματα (ΤΙΜ. Β΄ γ’ 15). kids churchΤο πρόγραμμα του Κυριακού ξεκινάει με ύμνους και προσευχή και συνεχίζεται με ιστορίες από την Αγία Γραφή, συζήτηση πάνω στον λόγο του Κυρίου μας, απορίες, εμπειρίες των παιδιών και ζωγραφική με θέματα Γραφικά. Επιπλέον κάποια Σάββατα οργανώνουμε και δραστηριότητες εκτός της εκκλησίας μας.

Λειτουργούν τρία τμήματα:

Κυριακό για παιδιά από 9 έως 13 ετών, κάθε Σάββατο 19:00 -20:00
Υπεύθυνοι αδελφοί Κωστής Δασκαλόπουλος , Γιώργος Αθανασόπουλος

Κυριακό για παιδιά από 4 έως 8 ετών, κάθε Κυριακή 14:00-14:45
Υπεύθυνοι αδελφοί Χρήστος Βλάχος, Νίκος Μεταλλινός

Κυριακό για προνήπια κάθε Κυριακή 14:45-15:30
Υπεύθυνοι αδελφοί Νίκος Τσαρδούλιας, Γιώργος Κουντούδης, Σπύρος Μπενάτσης